Reddet av klinikken

Det skulle ikke vært lov å leke med liv påden måte det offentlige gjør, sier en 29 år gammel kvinne som følerhun har fått livet i gave på nytt etter et opphold påVestlandsklinikken. Etter primæroppholdet på fem uker bodde hun påRiskatun i 18 måneder.