• I denne saka ser Jonas Skrettingland gjerne at Hå framstår som annleiskommune. Ukjent

Hå vil gjerne vera annleiskommune

Rådmannen har sagt fem. Utval for opplæring og kultur har sagt fem. Formannskapet sa tysdag fire. Ingen veit om kommunestyret vil bestemma fire eller fem skuledagar for dei minste.