• Slik kan bro over Gandsfjorden ta seg ut, fra Aspervika i øst til Somaneset i vest. STATENS VEGVESEN

Nytt liv i Gandsfjord bro

2008: "Alle" garanterer for bro over Gandsfjorden. 2013: Broen ut av planene til ytterst vage Sandnes-protester. 2014: Bussvei i Strandgata aktualiserer Gandsfjord bro.