• Ryfast åpnes etter planen i 2019 Statens vegvesen, Jens Petter Holmsen

Rekordbillig rente kan gi billigere Ryfast

Det var beregnet at Ryfast--prosjektet må betale 6,5 prosent i rente. Nå tar det opp lån på 2 prosent, og det kan bety billigere bompasseringer eller kortere nedbetalingstid når prosjektet står klart.