• Jan Steinar Bø, Kolbjørn Anda og leder i Randaberg bondelag, Helge Todnem. Jonas Haarr Friestad

Bønder stenger kloakkanlegget

Aksjonister fra Randaberg bondelag har blokkert inn— og utkjøringen til Sentralrenseanlegget i Mekjarvik.