• tommas 1.JPG Tommas Torgersen Skretting

Se storbrannen i bilder

Det brenner natt til fredag i lokalet som tidligere huset Rogaland Egglag, også kalt Priorbygnignen.