• Stadig flere peker på havbruk som den viktigste næringen i framtiden. Pål Christensen

- Havbruk like viktig som olje

Bedriftsledere på Vestlandet mener at havbruk og fiske blir like viktig som olje og gass om 30 år.