• Marit Hølland Paulsen (KrF) mener en rik by som Stavanger må gjøre mer for fattige familier. Jarle Aasland

En ny plan for å hjelpe de fattige i Stavanger

10.531 personer i Stavanger er fattige. 2067 av dem er barn. Stavanger må gjøre mer for disse, ivrer KrF og Ap for. Ingen nye konkrete tiltak ble foreslått. Vedtak: Levekårsjefen skal lage en tiltaksplan.