Kan ha funnet giftsynderen

HÅ: Statens Forurensingstilsyn (SFT) mener å ha funnet en bedrift som kan mistenkes for å stå bak giftutslippet i Håelva. Det bekrefter lensmannsbetjent Torleif Paulsen ved Hå lensmannskontor.