Ber om at pensjonat blir rive

Vinjar grendeutval oppmodar kommunen om å riva Kari Lundes pensjonat i Suldalsosen. Dette for å gi plass til utleigebustader på tomta.