Mellom havet og fyret

Kvitsøy har fått et landemerke i den nye trafikksentralen.