Qvigstad: - Viksveen utpekt av Lanzes føringsoffiserer