Færre vil at Norge skal ta imot flyktninger og asylsøkere

64 prosent svarer i en undersøkelse at de mener Norge bør fortsette å ta imot like mange flyktninger og asylsøkere som i dag. Det er 7 prosentpoeng færre enn i en tilsvarende undersøkelse i fjor.