Ei framtid på Høg-Jæren?

Dei kjøpte seg gard på Høg-Jæren, på det opne markedet. I morgon skal Øystein Hedstrøm, Kjell Opseth og resten av Næringskomiteen få høyra om tankane til ekteparet Ree på Skjæret.