Slik er kontrollen

OSLO: For å ivareta rettssikkerheten til den enkelte borger, er det etablert et omfattende system for kontroll med Politiets Overvåkingstjeneste (POT). Kontrollordningene ble på midten av 1990-tallet forsterket med et parlamentarisk kontrollorgan. Ved siden av kontrollsystemene orienterer POT-sjefen justisministeren, som så i neste omgang informerer statsministeren.