Forslag om å leggja ned Tveit

Hjørnesteinsbedrifta i Nedstrandbygda i Tysvær, med 30 til— sette og 60 elevar, vil forsvinna dersom fylkespolitikarane vedtar forslaget om å leggja ned Tveit vidaregåande skule.