Fare for usikker is på fjellvann

Forholdene i vinterferiefjellet er fantastiske, men isen på fjellvannene kan være usikker. Mye snø kan gi fare for snøras.