• Sissel Stenberg var skuffet over at levekårdirektøren ikke vil foreta en gjennomgang av situasjonen i eldreomsorgen i Stavanger etter Aftenbladets oppslag med Annette Dahl Wiig som fortalte om travle pleiere og dårlig mat på sykehjem. Anders Minge

Stenberg (Frp) fortsatt urolig for de eldre

En bekymret Sissel Stenberg (Frp) vil ha en full gjennomgang av situasjonen i eldreomsorgen i Stavanger. Unødvendig, mener direktør Per Haarr.