• - Eg er sikker på at Høgsterett har vurdert fornuftig når dei gjer dette, mener advokat Anne Kroken. Jon Ingemundsen

Valdtektsdømt får samfunnsstraff i staden for fengsel

– Aldri før har Høgsterett dømt samfunnsstraff for valdtekt, seier advokat Odd Rune Torstrup. Dommen til 21-åringen gjekk frå eitt år til 360 timar med samfunnsstraff. – Eit ekstremt tilfelle, uttaler advokat Anne Kroken om saka.