Sterk misnøye med Viksveen-dommer

Atle Helljesens tålmodighet med dommeren i Viksveen-saken er definitivt over. I dag bringer han byrettsdommer Truls Lies manglende beslutningsdyktighet inn for lagmannsretten.