Bønder bygger kraftverk

Siden 1914 har det vært kraftverk på gården Nedrebø i Bjerkreim. Nå går syv bønder sammen om å bygge et nytt moderne kraftverk.