Advokaten: Alle kommunene har et ansvar

Han synes de tre kommunene skal skjemmes.