• Det pågår et kappløp. Oddbjørg og Tor Helge Heggland har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å dyrke kulturbeitet som Hjelmeland kommune nå vil omregulere til industri. Området er skoget og snart starter entreprenør nydyrkingen. FOTO: Tor Inge Jøssang

– Vi trenger denne jorda

Av hensyn til industrien vil Hjelmeland ta et jordstykke fra melkebønder som trenger den selv. Samtidig ligger industritomter brakk i samme område.