• David Junge og datteren Mina Lygren-Junge bruker Øglændsparken av og til. Magnus Nødland Skogedal

En forlatt park midt i Sandnes

To kvartaler fra Langgata ligger Øglændsparken som en grønn lunge mellom boligblokker og butikker. Men er det noen som bruker den?