• Aktor mener beslaglagt epost-korrespondanse mellom alkoholgrossistfirmaet og alkoholprodusenter er med på å bevise at volumet av importen var så stor som tollvesenet mener. Syed Ali Shahbaz Akhtar

"Julehandlet" rett fra alkohollageret

Flere vitner har fortalt om store alkoholkjøp direkte fra lageret til de to bedrageritiltalte sandnesmennene (36 og 37).