Motorsykkel kolliderte med sykkel

Syklisten kjørt til sykehuset.