• Den nedlagte Ålgårdbanen mellom Ganddal og Ålgård gror til, men mye av skinnegangen på den rundt 12 kilometer lange strekningen ligger intakt. FOTO: Geir Sveen

Tar nytt skippertak for Ålgårdbanen

Mange har synset omkring gjenåpning av Ålgårdbanen. Nå vil politikerne ha fakta på bordet. Samarbeidsgruppen vil bestille en mulighetsstudie for å få fram Ålgårdbanens potensial.