• Den nedlagte Ålgårdbanen mellom Ganddal og Ålgård gror til, men mye av skinnegangen på den rundt 12 kilometer lange strekningen ligger intakt. Geir Sveen

Tar nytt skippertak for Ålgårdbanen

Mange har synset omkring gjenåpning av Ålgårdbanen. Nå vil politikerne ha fakta på bordet. Samarbeidsgruppen vil bestille en mulighetsstudie for å få fram Ålgårdbanens potensial.