• Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, vil ha større plass til barn og unge på Bryne sitt nye utbyggingsområde. Jonas Haarr Friestad

Magnhild stoppar 200 nye bustader

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa krev meir plass til leik på Bryne og fremjar motsegn for det neste store utbyggingsområdet i jærbyen.