Nok stein, manglar arbeidskraft

Norsk Stein leverer no kring tre millionar tonn stein årleg. Om nokre år kan produksjonen bli dobla. Utfordringa blir å finna arbeidskraft.