Svært varierende SFO-tilbud i Rogaland

Det stilles ingen statlige krav til bemanning, plass eller fagpersonell. Etter ti års drift fungerer SFO likevel godt i Rogaland.