• Importerte oppdrettshumler er flittige bestøvere i landets største tomatgartnerier. Nå blir humle-importen trolig stanset. Pål Christensen

Mattilsynet snur, avslår humleimport

Mattilsynet har avslått en søknad fra firmaet L.O.G. AS om import av humler fra Nederland til Rogaland. Konsekvensen blir trolig at tomatnæringen må greie seg med norske humler.