Undring over preste-innstilling

I høgskolemiljøet er det forundring over at fungerende studentprest Lars Helge Myrset ikke er blant de tre som er innstilt til den nye statlige studentpreststillingen som trer i kraft fra høsten av.