366.000 fra fasteaksjonen

Menighetenes inn— samling i fastetiden ga 7,5 prosent mer penger enn i fjor.