Rikt gravfunn i Forsand

I ei våpengrav i Forsand har arkeologar avdekka årets rikaste funn i Rogaland.