Det vonde drosjeåret

2000 har ikke vært noe godt år for drosjenæringen på Nord-Jæren.