Må spare for å bedre økonomien

Politikerne i Eigersund har tatt oppfordringen fra rådmann Karl Johan Olsen til maksimal sparing i alle ledd på alvor. I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret mandag ble en rekke benkeforlag med klar spareprofil vedtatt av flertalllet. Forslagene gjaldt saker kommuneadministrasjonen må forberede til senere politisk behandling i kommunestyret.