Gutz vil lage blad

ØSTERVÅG: Etter at ungdomsprosjektet Gutzgikk på trynet i busskursaken, prøver idealistene seg på ny frisk.Nå vil de lage blad. Vi skal lage et magasin for fjerde— tiltiendeklassinger over hele landet, sier Stein Strømstenstolt.