• Denne hekken eies av Time kommune. Den klippes av kommunen. Men greina som stikker ut resulterte i et skikkelig rundkast for kommunens egen parksjef.

Her gikk gartnersjefen i bakken for egen grein

Slik så Time kommunes egen park— og idrettssjef ut etter et alvorlig møte med asfalten fordi han på sykkel på fritiden ble felt av en hekk som eies og klippes av hans egen kommune.