• Leieboeren i øverste etasje i Nokas-bygget ble psykisk skadet av påkjenningene han opplevde under dødsranet for ti år siden. Overvåkingskamera

Nokas-leieboer fikk ranserstatning

Leieboeren i øverste etasje i Nokas-bygget ble psykisk skadet av påkjenningene han opplevde under dødsranet for ti år siden. Først i fjor vant han frem med kravet om at han hadde rett til voldsoffererstatning fra Staten.