Slutt på tv- produksjon

Kulturhuset i Sola fortsetter å være et kommunalt foretak, men uten tv— og videoproduksjonen ved SK TV.