• Forhandlingsutvalget er likt sammensatt som kommunalutvalget, her avbildet tirsdag (f.v.): Hilde Karlsen (uavh.), Bjarne Kvadsheim (Sp), Per A. Thorbjørnsen (V), John Peter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Martha Rødde (adm.), Christine Sagen Helgø (H), rådmann Inger Østensjø, Cecilie Bjelland (Ap), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) og Tore B. Kallevig (Frp). Lars Idar Waage

– Lovbrudd på lovbrudd

Offentlighetsekspert mister nesten tellingen over antall lovbrudd han mener kommunens omstridte eiendomsutvalg har begått.