• På kort sikt ber Høgsfjordpendlerne om at MF «Finnøy» byttes ut med en annen ferje av samme størrelse, som ikke er så sårbar for vind. Tor Inge Jøssang

- Kaien er for kort for ferja

Vinterens mange innstillinger i Høgsfjordfjordsambandet skyldes at ferjekaien er for kort, mener kaptein.