• Heidi Bjerga og SV ønsker færrest mulig biler i Sandnes sentrum og vil begrense parkeringsmulighetene. I bystyret fikk hun bare partifelle Jan Refsnes på lag. Pål Christensen

Høyre ville vrake SV-er

Høyre ble så indignert over Heidi Bjergas skepsis til nytt parkeringsselskap at partiet ba bystyret vrake SV-eren som varamedlem til styret. Det gjorde ordfører og varaordfører ildrøde i toppen.