Syke lærere på Lunde skole

Halvparten av lærerne på det åttende klassetrinnet på nye Lunde skole på Hundvåg har vært sykemeldt i løpet av de siste ukene.