Sola har flyktninge-vegring

Kommunene i Rogaland har bare takket ja til å bosette halvparten av de flyktningene som de er blitt bedt om å ta imot. Utlendingsdirektoratet ba Rogaland om å finne plass til 850 flyktninger i år 2001. Kommunene svarte med å si at de ikke kunne huse flere enn 430.