Henlegger legionellasak

Stavangerpolitiet henlegger saken mot smittevernoverlege Jens Holmi Stavanger kommune. Holm var anmeldt for tjenesteforsømmelse etterlegionellaepidemien i sommer.