To minutt: Steinar Hølland, pensjonist og forfatter

Nå som du er pensjonist, trenger du å jobbe mer?