• Barnepsykolog Ingrid Kristine Aspli opplevde aldri at helsesøster spurte om vald eller sinne då ho blei mor. – Eg har ringt helsestasjonen som mor og sagt at eg skulle ønske dei spurde om dette. Det må bli heilt naturleg å vite at du på helsestasjonen skal snakke om sinnet og kjensla av å miste kontrollen, seier ho. Marie von Krogh

Helsesøstre får hjelp til å snakke om vald mot spedbarn

STAVANGER: Barnepsykolog Ingrid Kristine Aspli har laga ein film som skal hjelpe helsesøstre å snakke med nybakte foreldre om vald. Kripos meiner den bør bli obligatorisk å bruke.