• Kjøreturen gjennom Ryfast-tunnelen kommer til å ta 16 minutter. Strekningen er drøyt 20 kilometer og fartsgrensen 80 km/t. Ole Tom Guse ser fordelene med fastlandsforbindelse. Kristian Jacobsen
    Galleri

Salikatt, går det så fort å kjøre Ryfast til Forus?

Profilert Ryfast-motstander Ole Tom Guse er overrasket. Han har begynt å bilpendle mellom Forsand og Forus, og kommer til å spare mye tid på å velge Ryfast framfor Høgsfjord-ferja.